Článek

CARS č. 6 Nová doba žádá nové zkratky: EV, BEV, HEV a PHEV!

12. 1. 2024

CARS č. 6 Nová doba žádá nové zkratky: EV, BEV, HEV a PHEV!

Je to tady. Opravdu je nová doba. Pozná se to podle toho, že se začnou běžně vyskytovat nové zkratky. Nová doba je dobou bezuhlíkovou a nejvíce se to projevuje v automobilismu. Evropské právo vyžaduje, aby se stále snižovaly emise skleníkových plynů a to tlačí automobilky k hledání nových technologií pohonu. Cílem je najít pohon, který bude funkční, levný a zároveň s nízkými emisemi nebo dokonce bezemisní. Tento tlak přivedl na trh spoustu nových vozů různých kategorií a pro tyto vozy vznikly následně hezké zkratky.

Dnes probereme čtyři hlavní zkratky, které souvisí s novými typy pohonů automobilů. Jedná se o: EV, BEV, HEV a PHEV. Tyto zkratky kategorizují nově vzniklé technologie pohonů u automobilů.

Takže začneme se zkratkou EV, která znamená „electric vehicle“. Zde se jedná o automobil poháněný elektrickým motorem, který čerpá energii z baterie a může čerpat energii rovněž z externího zdroje. Tato kategorie automobilů zahrnuje jak ty, které jsou plně elektrické, tak také ty, kterým se říká hybridy a které kombinují pohon elektrickým motorem a spalovacím motorem. Do této kategorie patří dnes všechny automobily, které k pohonu alespoň částečně využívají elektromotor. Hlavním smyslem existence těchto automobilů je skutečnost, že mají nižší emise skleníkových plynů než vozy se spalovacími motory.

Druhou zkratkou je BEV, která znamená „battery electric vehicle“. Jedná se o automobil, který je plně a výhradně poháněn elektromotorem napájeným dobíjecími bateriemi. Do této kategorie patří vozy, které nemají žádný spalovací motor. Do této kategorie patří vozy americké značky Tesla. Tyto automobily by měly v samotném provozu být úplně bez emisí.

Třetí zkratkou je HEV, která znamená „hybrid electric vehicle“. V tomto případě se jedná o automobil, který ke svému pohonu využívá kombinaci elektromotoru a spalovacího motoru. Smyslem hybridního pohonu je snížit spotřebu a emise pohonného ústrojí. Průkopníkem hybridního pohonu je japonská firma Toyota, která uvedla na světový trh první moderní hybridní vůz Toyota Prius v roce 1997. U kupujících měl tento automobil i pohon úspěch a tak se vyrábí a prodává dodnes.

Čtvrtou zkratkou z našeho seznamu je PHEV, což je „plug-in hybrid electric vehicle“. Jedná se specifickou kategorii elektromobilů. V tomto automobilu je zároveň umístěn spalovací motor i elektromotor. Oproti HEV ale má PHEV navíc schopnost dobíjení baterií z externího zdroje elektřiny ze zástrčky. Baterii v takovém voze může dobíjet buď spalovací motor, nebo energie z brzdění vozu nebo externí elektřina ze zástrčky. Automobily s touto technologií dnes vyrábí celá řada světových automobilek.

Kromě těchto hlavních zkratek se začíná používat také poměrně nová zkratka FCEV. Zde se jedná o „fuel cell electric vehicle“. V tomto automobilu je k pohonu využíván vodíkový palivový článek, který pohání elektromotor. Tyto vozy jsou také bezemisní. Průkopníkem tohoto pohonu je opět japonská firma Toyota, která prodává svůj model Mirai. Svůj vodíkový vůz ale nabízí také jihokorejský koncern Hyundai, který prodává model Nexo.

Vozy kategorie FCEV však nemůžeme jednoduše označit jako vodíkové automobily. Vodík totiž může být využit jako palivo dvojím způsobem. Existují dvě vodíkové technologie k pohonu. První a starší je technologie spalování vodíku v klasickém spalovacím motoru. Druhou možností je využití vodíku jako zdroje k výrobě elektřiny, která pohání elektromotor. Pouze tato druhá varianta je pokryta zkratkou FCEV.

Zkrátka nová doba vytváří nové technologie a ty si žádají své označení včetně zkratek. Doufám, že tento článek pomůže čtenářům udělat si v tom dnešním zkratkovém zmatku aspoň trochu pořádek.

Hynek Fajmon