Článek

BOOKS č. 8 Mojmír Hampl, Pro Čechy je nebe nízko

15. 1. 2024

BOOKS č. 8 Mojmír Hampl, Pro Čechy je nebe nízko: Pojďme chtít víc

Vydalo nakladatelství GRADA v roce 2019

Kniha českého ekonoma a bývalého viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla je na trhu již pátým rokem, ale stále stojí za to ji číst. A to nejen z toho důvodu, že je autor nyní opět ve významné veřejné funkci předsedy Národní rozpočtové rady vlády ČR, ale také z toho důvodu, že se jedná v českém prostředí o výjimečný počin. Knížek o aktuálním stavu země u nás opravdu moc není.

Kniha má celkem 188 stran a jedná se tedy o čtení na maximálně jeden nebo dva týdny. Je rozdělena do devíti kapitol a závěrečného doporučení pravidel pro lepší budoucnost. Autor musel řadu let vysvětlovat cizincům z řad bankéřů, finančníků, manažerů, euroúředníků, investorů a dalších, co jsme my Češi vlastně zač. Takovým popisem pro cizince začíná i jeho kniha. Potom se ale obecenstvo mění a Hampl píše o Češích pro Čechy.

První kapitola se jmenuje „Česko za čtvrt hodiny“ a je to jakýsi „briefing“ o nás. Potom následuje kapitola „Češi na mapě víry a bezbožnosti“, která je krátkou sondou do „duchovního rozměru“ národa, kde se hlásí ke známé tezi, že jsme z náboženského hlediska „něcisté“ tedy lidé, kteří věří, že „něco tam nahoře asi bude“. Potom ale následuje třetí kapitola s názvem „Češi jako mistři kalkulačky“, kde se projevuje jako skvělý pozorovatel opatrného českého přístupu k penězům, utrácení a dluhům. Hodně z nás se pozná v pasáži, která se jmenuje „někdo nás okradl“. Další čtvrtá kapitola se potom věnuje „báječnému českému životu“, kde pozoruhodné je svědectví jistého policisty, který o nás říká: „Život a zdraví se u nás cení vysoko, cizí majetek mnohem míň.“ (s.71) Toto je velká pravda, která jasně vyplývá z policejních statistik.

Nejdůležitější částí knihy je pátá kapitola, která se jmenuje „Češi jako černí pasažéři ve vlastním vlaku“. V této kapitole se ukrývá jádro Hamplova sdělení o našem národě. Sám autor varuje, že bude „příkrý“, což je v mnoha jeho vyjádřeních cítit. Především v tom, jak bez příkras označuje častý český postoj za „černé pasažérství“.

Doslova říká, že: „Černý pasažér nebere společný stát, společnou obec ani společné části domu jako svůj majetek. Nevidí se jako spolumajitel, jako akcionář, jako člen společenství vlastníků. Jen jako pasivní, útrpný uživatel, který s ostatními nechce mít nic společného.“ A necítí se spoluzodpovědný za stav, za úroveň veřejného prostoru. Chce z něj maximum vytěžit, vzít, vydojit, vydžusovat a mít to pak doma. A o to společné nejeví zájem.“ (s. 88)

S tímto příkrým hodnocením by se dalo polemizovat, protože minimálně na úrovni obcí a měst jsme jako národ velmi činorodí a zodpovědní. Každý člověk, kterému je přes 40 a to už autorovi bylo, přece jasně vidí, když si porovná stav veřejného prostoru ve městech a obcích v roce 1989 a dnes. Na druhou stranu v popisu negativních důsledků například v otázce výstavby má autor naprostou pravdu.

Potom dostává kniha další rozměr v šesté kapitole, kde se řeší moderní české dějiny počínaje od TGM. Následuje zajímavá a poučná kapitola o našich sousedech. Zde se projevil Hamplův velký rozhled a kontakty s partnery ze sousedních zemí. Do této kapitoly zařadil i Švýcarsko, které naším sousedem není, ale v hlavách mnoha našinců je jakýmsi nedostižným vzorem. Naopak je pominuto Maďarsko, které je nám přece jen geograficky blíže.

V osmé kapitole se autor vypořádává s našimi vztahy k USA, Británii, Rusku, Koreji a k Izraeli. A nakonec kniha vrcholí devátou kapitolou o Járovi Cimrmanovi. Ten v pojednání o moderním češství asi nikdy nemůže chybět, protože geniálně ukazuje komické české ambice a jejich „nevyhnutelně“ špatné konce.

Kniha končí závěrem, kde autor formuluje 10 a 1 pravidlo pro ještě lepší budoucnost, kde na prvním místě ční: „Začněme si konečně věřit!“ Dalších 10 pravidel je podobně obecných a pravdivých, že s tím nelze polemizovat. Ale jak to udělat, to už autor nepíše. To musíme udělat sami. Každopádně lze souhlasit s tím, že „máme na víc“ a pravdou je také to, že to je na nás.

Délka čtení: 1 týden

Obvyklá cena: 260 Kč

Celkové hodnoceni: 7 hvězdiček z 10

Hynek Fajmon