Článek

BOOKS č. 67 Steven Koonin, Nejistá věda

7. 7. 2024

BOOKS č. 67 Steven Koonin, Nejistá věda

vydal Books&Pipes v roce 2024 v Brně

překlad: Štěpán Kaňa

Díky brněnskému vydavatelství máme v češtině k dispozici knihu amerického vědce Stevena Koonina, která se věnuje asi nejaktuálnější otázce globální politiky současnosti, což je stav klimatu. Kniha vyšla v anglickém originále v roce 2021 s názvem „Unsettled“, což překladatel a vydavatel v českém vydání přeložili do názvu knihy „Nejistá věda“.

Anglický název knihy odkazuje k často používanému sloganu „science is settled“, který používají nekritičtí zastánci teorie člověkem způsobené klimatické změny. Koonin názvem své knihy říká, že záležitosti kolem změny klimatu jsou mnohem složitější, než se zdá. Český název tak odpovídá tomu, co chtěl autor sdělit. Ostatně podtitul knihy zní velmi jednoznačně: „Co věda o klimatu říká, co neříká a proč na tom záleží

Autor knihy Steven Koonin je americký teoretický fyzik, který to dotáhl až do pozice náměstka pro vědu na ministerstvu energetiky za prezidenta Baracka Obamy. V této pozici byl odpovědný za program výzkumu klimatu a strategii energetických technologií. Před svým vládním angažmá byl řadu let hlavním vědeckým poradcem globální ropné firmy BP a má za sebou dlouhou a úspěšnou akademickou kariéru. Jedná se tedy o člověka, kterého bychom mohli označit za klimatického a vědeckého insidera, který toho o „klimatické změně“ ví opravdu hodně.

Kooninovi se podařilo sepsat o klimatických změnách velmi zajímavou a čtivou knihu, která se v USA stala bestsellerem. Kniha je napsána velmi přehledně. Její rozsah je 308 stran textu a k tomu odkazy a poznámky. Součástí textu jsou desítky grafů, které se týkají mnoha oblastí zájmu klimatologie a které vhodně doplňují a rozšiřují text. Samotná kniha je potom rozdělena do dvou částí.

První část se věnuje „vědě“ a druhá část „reakci“. V první části najdeme celkem 11 částí, které se věnují jednotlivým otázkám. Nadpisy dávají jasnou představu o jejich obsahu: co víme o oteplování, skromné lidské vlivy, vysvětlení emisí a jejich extrapolace, mnoho nejasných modelů, humbuk kolem horka, bouřkové hrůzy, nebezpečné srážky – od povoní po požáry, strašení hladinou moře, apokalypsy, kterou apokalypsami nejsou, kro rozvrátil vědu a proč a náprava rozvrácené vědy.

Druhá část obsahuje pouze tři části, které nesou názvy: Chiméra bezuhlíkovosti, Mohly by USA chytit chiméru?, Plány B. Potom již zde je závěrečná úvaha a poděkování.

Evropská unie jak známo v posledních 3 letech schválila rozsáhlý a radikální program, který nese název Green Deal. Tento program vychází z teze, že „science is settled“ a stanovuje za cíl dosáhnout v roce 2050 bezuhlíkovou budoucnost. V Kooninově knize si však můžeme přečíst a pochopit, proč USA jsou v tomto směru podstatně zdrženlivější. Autor se postupně věnuje všem podstatným otázkám celé klimatické doktríny. Upozorňuje čtenáře na stav a původ dat, které jsou využívány pro klimatický výzkum a na jejich značné odchylky a nepřesnosti. Dále přesně definuje rozdíl mezi počasím a klimatem. Vysvětluje rovněž, jak se vyvíjelo klima v minulosti. Na základě těchto úvah potom vysvětluje složitost teorie o lidmi způsobenými změnami klimatu.

Veřejnost je již desítky let záměrně strašena různými apokalyptickými předpověďmi. Koonin toto strašení jednoznačné odmítá. Tvrdí, že novináři nechápou podstatu změn klimatu a záměrně zveličují různé jevy, jako by bylo jasné, že se jedná o následky klimatické změny. Po podrobnějším studiu se u většiny těchto jevů ukazuje, že se jedná o jevy, které byly v historii běžné a jsou doložené i v předindustriální éře. Za hlavní závěr především pro novináře je možné považovat tuto pasáž: „…za současného stavu vědeckého poznání nelze přičítat žádný jednotlivý jev, jako je silný tropický cyklon (hurikán nebo tajfun) změně klimatu způsobené člověkem.“ (str. 125)

Velmi zajímavá pasáž knihy je věnována hlavní vědecké metodě používané v klimatologii, a to je počítačové modelování. Autor má s tímto procesem značné osobní zkušenosti. Podrobně vysvětluje, jakým způsobem je toto modelování prováděno a jaké má limity. Počítačové modely jsou limitovány výpočetní rychlostí, která je pro současné globální klimatické modely nedostatečná. Dalším limitem jsou potom vstupní údaje pro jednotlivé sektory, které jsou modelovány. Pro oblast pevniny a nad ní existuje dostatek dat, ale pro oblast oceánů a pólů nikoliv.

Závěry z takto prováděných počítačových modelování jsou tak velmi nepřesné a neumožňují ani zpětnou rekonstrukci vývoje známého klimatu, natož seriózní projekci klimatu budoucího. Nelze se tak divit tomu, že jak píše Koonin: „Je zřejmé, že média, politici a často i samotné hodnotící zprávy hrubě zkreslují vědecké poznatky o klimatu a katastrofách.“ (str. 223)

Ve druhé kapitole potom autor racionálně hodnotí reálné možnosti řešení problému. Sám je přesvědčen o tom, že produkce emisí skleníkových plynů opravdu Zemi mírně otepluje. Klade si však otázku, zda oteplení v řádu do 2 stupňů Celsia je opravdu zásadním problémem, když víme, že lidstvo bylo a je schopno adaptace na různé klimatické podmínky.

I když by celý svět úplně omezil veškeré emise na nulu v roce 2050, tak reálně by se začal jejich celkový objem v atmosféře snižovat až zhruba od roku 2080. Dosažení takového cíle je dle Koonina chimérou. Místo toho autor nabízí jako hlavní strategii pro lidstvo „adaptaci“. To je strategie, kterou lidstvo úspěšně uplatňuje celou svou historii. Klima se měnilo i v minulosti a lidé se tomu přizpůsobili. Proč takovou strategii nevyužít i nyní. Autor říká, že tato strategie má řadu výhod. Adaptace je agnostická, což znamená, že ji lidé dělají, přestože nemusí vědět, co je příčinou změn. Dále potom adaptace je úměrná velikosti problému. Adaptace je dále lokální, což znamená, že se provádí tam, kde je skutečný problém. Adaptace je také autonomní a je nakonec také účinná, protože ji lidé provádí ve vlastním zájmu.

Čtení Kooninovy knihy lze českému čtenáři jen doporučit. Každopádně se dozví mnohé o současné vědě, o nás lidech i o politice. Čtení poskytne mnoho výživné potravy pro přemýšlení. Konec konců každý může vzít četbu této knihy jako počátek vlastní strategie adaptace na klimatické změny. Chválíme vydavatele za užitečný počin.

Délka čtení: 1-2 týdny

Obvyklá cena: 499 Kč

Celkové hodnocení: 9 hvězdiček z 10

Hynek Fajmon