Článek

BOOKS č. 58 Tomáš Břicháček, Green Deal - Zelený úděl

19. 5. 2024

BOOKS č. 58 Tomáš Břicháček, Green Deal – Zelený úděl

V roce 2024 vydal Institut Václava Klause

Nedávno vyšla k Institutu VK nová kniha Tomáše Břicháčka s názvem „Green Deal – Zelený úděl“. Jedná se o úplně první knižní pojednání o nedávno vyhlášeném a prosazeném evropském politickém programu v českém jazyce. To je samo o sobě významný počin, který je třeba přivítat. Navíc nás brzy čekají volby do Evropského parlamentu a občané budou mít první možnost vyjádřit se k programu, který Komise prosadila bez jakéhokoliv demokratického mandátu v končícím volebním období 2019-2024.

Autor knihy je právník, který se dlouhodobě věnuje problematice evropského práva a evropské politiky, a není tak v dané problematice žádným nováčkem. Je pravdou, že zastává vůči vývoji evropské integrace kritické stanovisko. To se ale v jeho textech snoubí s hlubokou znalostí tématu. Jeho kniha má včetně odkazů a literatury 266 stran knižního textu, což tuto práci jednoznačně zařazuje mezi knihy a nikoliv brožury, které IVK většinou produkuje. Poměrně velký rozsah knihy odpovídá složitosti tématu.

Napsat knihu o Zeleném údělu znamená, že musíte přečíst stovky oficiálních dokumentů EU, které jsou psány naprosto nezáživným a běžné veřejnosti nesrozumitelným „eurožargonem“. Je chvályhodné, že se autorovi podařilo sepsat knihu, která se dá číst a zároveň podat srozumitelnou formou zprávu o předmětu autorova zájmu. Autor recenze ví z vlastní zkušenosti, že převést jakýkoliv dokument z eurožargonu do srozumitelného jazyka je nesnadným úkolem. Kniha se díky tomu čte velmi dobře. Jazyk je srozumitelný a čtivý, což je skvělé.

Kniha je rozdělena do čtyř základních částí: 1. Co je Zelený úděl, 2. Dosavadní vývoj, 3. Přehled hlavních opatření, 4. Polemická část. Knihu dále doplňuje předmluva prezidenta Václav Klause a závěr a rozsáhlý poznámkový aparát. Znalost obsahu Zeleného údělu je u nás velmi malá. Je proto logické, že autor věnuje značnou část knihy popisu toho, jaké má cíle a jak se jich má dosáhnout. Najdeme zde tedy nejen rozbor „klimatického zákona“ a jeho cíle dosáhnout v roce 2050 úplné dekarbonizace EU, ale také rozbor celého balíčku opatření Fit for 55, které přináší legislativu pro jednotlivé sektory.

Autor správně zařazuje Zelený úděl do vývoje evropské integrace po roce 2000. Ukazuje na levicové a zelené kořeny celého programu a na to, jak se tento program stal i díky aktivitám levicové švédské aktivistky Grety Thunbergové hlavní legislativní aktivitou Evropské unie v posledních 5 letech. Jedná se o opravdu radikální a převratný program, který má za cíl zcela změnit technologickou základnu současné civilizace. Všechny technologie, které produkují emise skleníkových plynů mají být v dohledné době zakázány nebo alespoň mimořádně zdaněny. To se bude dotýkat výroby elektřiny, vytápění budov, zemědělství a výroby potravin nebo výstavby nových budov. Zásadně se má tento program dotknout také sektoru dopravy, kde vlajkovou lodí je zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035. Zkrátka v Evropské unii se má změnit úplně vše, a to za pouhých cca 25 let. Ještě nikdy v historii nebyl podobný plán vyhlášen a natož realizován.

Autor knihy je skeptický jak vůči stanoveným cílům, tak také vůči zvoleným metodám k jejich dosažení. Autor dokonce tvrdí, že stanovené cíle jsou nedosažitelné. To je dobrá otázka k diskusi. Zlověstné je to, že Evropská komise pro plán Zeleného údělu nenechala zpracovat žádné dopadové studie. Toto konstatování ukazuje, že současným evropským elitám na nákladech nezáleží a jsou odhodlány plán realizovat bez ohledu na to, kolik to bude stát.

Podobné konstatování se týká i současné české vlády, která ve svém programovém prohlášení slíbila, že nechá vypracovat dopadovou studii pro Českou republiku. Při revizi vládního prohlášení tento slib potichu zrušila. Přitom právě pro Českou republiku budou náklady jedny z nejvyšších. Jednoznačně to vyplývá z toho, že české emise skleníkových plynů jsou v přepočtu na hlavu jedny z nejvyšších v celé EU. Navíc však ČR nemá z důvodu své geografické polohy dostatečný potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Je skvělé, že se autorovi podařilo dát dohromady základní příručku pro Zelený úděl. Nic lepšího dnes v češtině k danému tématu prostě není. Bylo by velmi žádoucí, aby se autor tématu věnoval i nadále. Kniha má potenciál pro další rozšířená vydání. Tato rozšířená vydání by se měla zaměřit na dopady realizace Zeleného údělu na jednotlivé sektory v České republice.

Délka čtení: 1-2 týdny

Obvyklá cena: 250 Kč

Celkové hodnocení: 9 hvězdiček z 10

Hynek Fajmon