Článek

BOOKS č. 41 Josef Opatrný, Amerika prezidenta Granta

22. 3. 2024

BOOKS č. 41 Josef Opatrný, Amerika prezidenta Granta

Vydalo nakladatelství Karolinum v roce 2019

V roce 2019 vydal český historik Josef Opatrný knihu „Amerika prezidenta Granta“. Jedná se o druhé rozšířené vydání knihy, která byla poprvé vydána již v roce 1994. Autor je profesorem na Karlově universitě v Praze a dlouhodobě se věnuje historii Latinské i Severní Ameriky. Je autorem více než 20 knih o historii amerického kontinentu a jeho jednotlivých státech.

Kniha „Amerika prezidenta Granta“ se věnuje historii Spojených států amerických v období, které označuje podle nejprve generála a potom prezidenta Ulyssese Granta. Období tedy zahrnuje celou americkou občanskou válku Severu proti Jihu z let 1861-1865 a dále potom i období jeho prezidentství, které proběhlo v letech 1868-1876 a končí až jeho smrtí v roce 1885. Toto období znamenalo obrovský přelom v historii USA, který nakonec měl velké dopady do světového hospodářství i politiky nebo vojenství.

Občanská válka Severu proti Jihu ohrožovala samou podstatu Spojených států amerických. Reálně hrozilo, že se stát rozpadne. Jednalo se o mimořádně krvavý konflikt, který měl přes 600 000 lidských obětí. Připomeňme, že během této války byla poprvé nasazena mimořádně účinná zbraň Gatlingův kulomet.

V USA se všechno zefektivnilo v maximální možné míře a to nejen hospodářství, výroba, výstavba nebo i doprava a nakonec i zabíjení. Samotná válka ale není hlavním předmětem zájmu autora. Pečlivě se věnuje především vysvětlení příčin konfliktu. Velmi detailně rozebírá fungování amerického hospodářství na Severu i plantážní systém na Jihu.

Samotný válečný konflikt je pojednán úsporně. Potom ovšem následuje dlouhé líčení poválečné „rekonstrukce“ a rozmach nových USA. Hlavní pozornost celé knihy ale není věnována politickým dějinám. Ty jsou pouhými kulisami. Autor sleduje a popisuje americkou realitu té doby. Činí tak s velkou bravurou. Je nutné konstatovat, že knize obrovským způsobem pomáhá velké množství fotografií, grafik a mapových podkladů. Těchto obrazových materiálů jsou vysoké desítky a krásně dokreslují atmosféru doby o které pojednává samotný text.

Kniha je tak velkou studií o americké společnosti v období 60.-80. let 19. století. Je to doba, kdy byl dokončován proces osídlení celého území USA. Je to zároveň také doba, kdy se mohutně stavěly železniční tratě a americký průmysl prožíval obrovský rozmach. Kromě těchto věcí ale autor sleduje také osudy významných podnikatelů jako byli Andrew Carnegie nebo John Rockefeller. Velká pozornost je ale věnována běžným lidem, životnímu stylu, bydlení, oblékání nebo hygienickým zvyklostem. Autorovi se podařilo shromáždit obrovské množství informací a autentických dobových vyobrazení.

Kniha „Amerika prezidenta Granta“ se čte velmi dobře díky srozumitelnému jazyku. Zkrátka každý, kdo se zajímá o USA by neměl tuto knihu minout, protože díky její četbě pochopí, jak a kdy se zrodil její úspěch.

Celkové hodnocení: 9 hvězdiček z 10

Obvyklá cena: 370 Kč

Doba čtení: 2-3 týdny

Hynek Fajmon