Článek

BOOKS č. 39 Edward Luttwak, Státní převrat

18. 3. 2024

BOOKS č. 39 Edward Luttwak, Státní převrat

Vydalo nakladatelství Maraton v roce 2023

Překlad: Martin Pokorný

V minulém roce vyšla v češtině díky péči vydavatelství Maraton klasická práce amerického politologa rumunského původu Edwarda Luttwaka Státní převrat. Autor je ročník 1942 a jeho kniha vyšla v roce 1968. Luttwakovi bylo v době vydání knihy 26 let. Jedná se tedy o práci velmi mladého autora. Její okamžitý úspěch ale ukazuje, že se autor dotkl podstatného tématu a zpracoval jej velmi dobře. Tak dobře, že kniha zůstává aktuální i dnes.

Autor svou knihu označuje za praktickou příručku, což potvrdilo nejméně jedno prokázané využití této knihy v praxi při pokusu o převrat v Maroku. Kniha vyšla v 60. letech 20. století kdy se na světě v důsledku procesu dekolonizace ustavily desítky nových států a to především v Africe a v Asii. Jen z minima z nich se staly klasické demokracie, kde se střídají vlády civilizovaným způsobem v důsledku férových voleb. Naprostá většina těchto států jsou větší nebo menší diktatury, kde se vlády mění prostřednictvím státních převratů. Téma knihy tak bylo vysoce aktuální.

Navíc v té době byla v plném běhu studená válka a obě strany tohoto konfliktu měly velký zájem na tom, aby případné státní převraty v nově ustavených státech přinesly nové vlády nakloněné na jejich stranu. Jak USA, tak SSSR a jejich spojenci byli připraveni dodávat zbraně i munici a také peníze a poradce pro téměř každého, kdo měl reálnou šanci provést státní převrat. Důsledkem těchto politickým poměrů ve světě bylo obrovské množství státních převratů. Kniha obsahuje přílohu, která obsahuje seznam všech státních převratů uskutečněných v období od roku 1945 do roku 2010. Tento seznam má celkem 27 stran. Jedná se tedy o stovky případů. Autor dokonce provádí jejich klasifikaci a měří jejích úspěšnost podle toho, kdo převrat provedl.

Kniha je skutečné praktickou příručkou pro provedení státního převratu. Obsahuje pět hlavních kapitol. V první kapitole autor popisuje „Co je to státní převrat“ a jaké jsou jeho druhy a definice. Druhá kapitola se potom věnuje otázce: „Kdy je převrat proveditelný?“ Třetí kapitola je věnována „Strategii převratu“, kde je velká pozornost věnována aktivitám jako je neutralizace policie a bezpečnostních složek. Čtvrtá kapitola se zaobírá otázkou „plánování státního převratu“ a konečně pátá kapitola samotnému „provedení převratu“.

Samotný text knihy je velmi přehledný a dobře se čte. Pomáhá tomu i časté využívání grafů, schémat a mapových podkladů. Autor rovněž často zmiňuje a analyzuje konkrétní případy státních převratů, což knihu činí aktuální a srozumitelnou. Zkrátka státní převrat vychází po přečtení knihy jako relativně snadná záležitost. K tomuto výsledku nesporně přispělo i to, že autor původní text v roce 2016 výrazně aktualizoval. Jedná se tak o svěží dílko, které bude mít v dohledné době určitě spoustu čtenářů po celém světě.

Celkové hodnocení: 9 hvězdiček z 10

Obvyklá cena: 388 Kč

Délka čtení: 10 dní

Hynek Fajmon