Článek

BOOKS č. 33 Pavel Hošek, Evangelium podle Bohumila Hrabala

7. 3. 2024

BOOKS č. 33. Pavel Hošek, Evangelium podle Bohumila Hrabala

vydalo nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury v roce 2024

Letošní rok začal na českém knižním trhu velmi nadějně. Na pulty knihkupectví dorazila objevná kniha Pavla Hoška s názvem Evangelium podle Bohumila Hrabala. O tomto českém velikánovi vyšlo mnoho knih, ale tato je skutečným přelomem. Stojí totiž na analýze a výkladu zcela nových pramenů, které dosud badatelé neměli k dispozici.

Jedná se tak vlastně o něco jako objevení „rukopisů“ v 19. století. Tentokrát se ale objevily autentické magnetofonové pásky s nahrávkami Hrabalových promluv z adventních setkání evangelíků v Libici nad Cidlinou. Autor knihy Pavel Hošek je profesí religionista a patří také do kategorie lidí, kteří mají Bohumila Hrabala v lásce. To ostatně sám přiznává v předmluvě své knihy. Při bádání o Hrabalovi se doslechl o tom, že počátkem 80. let chodil na libickou evangelickou faru na setkání místních evangelíků. Na těchto setkáních Hrabal byl vystupujícím, který hovořil o tom, jak jeho tvorbu inspirovaly křesťanské a židovské tradice.

Zde musíme udělat malou vsuvku týkající se života Českobratrské církve evangelické. Tato církev má dlouhou dobu zažitou tradici setkávání svých členů nejen u bohoslužeb, ale také při setkávání mládeže nebo střední generace nebo seniorů. Tato setkání jsou zpravidla vedena farářem nebo některým z členů staršovstva. Při těchto setkáních se zpravidla probírá biblický program nebo si některý z účastníků připravuje vlastní program.

Taková setkání se v evangelické církvi konala i během komunistické éry. Bohumil Hrabal se seznámil s libickým farářem, kterým byl tehdy Zděněk Soušek a ten jej pozval v roce 1980 na takové setkání. Celkem takto Hrabal navštívil faru 11 krát. O těchto setkáních, kde Hrabal vystupoval jako host se svým programem se shodou okolností dochovaly magnetofonové záznamy, které pořídil jeden z účastníků těchto setkání. Právě tyto záznamy se dostaly do rukou autora knihy Evangelium podle Bohumila Hrabala. Ten na základě jejich studia sepsal studii Hrabalova života a díla s odkazem na jeho vztah ke křesťanské a židovské tradici.

Kniha má celkem 215 stran a je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se věnuje „Duchovním motivům v myšlení a díle Bohumila Hrabala. Je rozdělena do čtyř částí: 1. Matrikovej katolík, 2) Tázání pod zorným úhlem věčnosti, 3) Vidění posunutým okem, 4) K zešílení krásnej svět. Potom následuje druhá kapitola s názvem „Evangelium podle Bohumila Hrabala a ta je opět rozdělena do dvou částí: 1) Zázraky všedního dne, 2) Veškerá láska je soucit. Závěr knihy, který je interpretací Hrabalova díla je nazván „Furiant nekonečna a věčnosti“. Jako přílohy v knize najdeme přepisy částí audiozáznamů z libické fary.

Autor dospěl k následujícímu závěru: „Hrabal věřil ve věčný život za branou smrti. Ale dokud jsme živí a zdraví, je těžiště lidské existence jednoznačně tady , v tomto světě. Tady má člověk žit v plnosti přítomného okamžiku, a ve znamení účinné lásky k bližnímu. Jako malej kristus.“ (str. 172)

Kniha rozhodně stojí za přečtení, protože přináší zcela originální a nový pohled na českého klasika. Skvělý nakladatelský i autorský počin. Kniha bude rozhodně aspirovat na některou z knižních cen.

Celkové hodnocení: 9 hvězdiček z 10

Délka čtení: 1 týden

Obvyklá cena: 298 Kč

Hynek Fajmon