Článek

BOOKS č. 31 Jan Amos Komenský, Informatorium školy mateřské!

3. 3. 2024

BOOKS č. 31 Jan Amos Komenský, Informatorium školy mateřské!

Vydal Kalich 1992

Nedávno Evangelická církev na svém webu www.e-cirkev.cz zahájila výprodej svého knižního skladu. Ceny jsou opravdu velmi nízké a tak je zde šance pro všechny knihomoly něco zajímavého si koupit a rozšířit domácí knihovnu. Jednou z nabízených knih je dílo českého velikána Jana Amose Komenského, která se jmenuje Informatorium školy mateřské. Jedná se o vydání z roku 1992. Knihy jsou ale jako nové.

Informatorium je součástí našich školních osnov už dlouho, takže se jedná o dílo, které většinou čtenáři opomíjejí. Sám jsem se jej nikdy nedonutil v mládí přečíst. Takže jsem nyní využil příležitost a doplnil si vzdělání. Jedná se o dílko rozsahem poměrně krátké. Celá knížka má 140 stran textu včetně úvodní studie a poznámek. Takže se nemusíte bát, že Vás čeká nějaká strašlivá „kláda“. Kniha byla vydána v Lešně v roce 1633, takže se jedná o dílo, kterému bude brzy 400 let. V našem přehledu je po Grotiove spisu druhé nejstarší. Je to ale dílo české, takže čtenář může obdivovat krásu staré češtiny i vyjadřovací styl „učitele národů“.

Podle všeobecného úzu se jedná o první písemné dílo na téma výchovy a vzdělávání malých dětí, které se dochovalo do současnosti. Zároveň se jedná o jeden ze zakladatelských spisů moderní pedagogiky. Komenský dílo sepsal v exilu, když naděje na návrat do vlasti definitivně pohasínaly. Komenský se tímto dílem vydal na cestu ke „globálnímu“ publiku. Kniha měla zajímavý osud, protože česky vyjít nemohla. Za života autora vyšla v němčině. švédštině a také polsky. Český originál spisu byl objeven v Lešně až v roce 1856 a česky byl vydán v roce 1858 díky práci Antonína Gindelyho. To už se ale jednalo o spis, který byl v protestantském prostředí známý a využívaný.

Kniha je rozdělena do 12 krátkých kapitol. Jejich názvy hovoří zcela jasně o jejich obsahu: 1. Že dítky nejbedlivějšího opatrování potřebují, 2. K čemu dítky vedeny býti mají? 3. Že bez cvičení mládež naprosto býti nemůž, 4. V čem mládež cvičena a do šesti let vycvičena býti má? 5. Kterak mládež v zdraví šetřena a cvičena býti má\? |6. Jak v rozumnosti cvičeny býti mají? 7. Jak v činech a pracech všelijakých? 8. Jak v výmluvnosti? 9. Jak v mravích a ctnostech? 10. Jak v pobožnosti? 11. Jak dlouho mládež v škole mateřské zdržovati? 12 Jak je k škole obecní preceptorské připravovati?

Z dnešního pohledu se zdají býti Komenského doporučení stále moderní. Jazyk a neustálé odvolávání se na biblické zdroje dnes již nikde neuvidíme, ale samotný obsah týkající se vzdělávání je do značné míry totožný s tím, co se v moderní Evropě praktikuje v posledních desetiletích. V tom je Komenský stále aktuální stejně jako v tom, že na děti má poměrně velké nároky. Rodiče se mají postarat o to, aby děti přivedly k poměrně značnému objemu znalostí ve věku 6 let. Tento věk je i dnes považován za klíčový pro nástup na základní školu. Jestli se v něčem dnešek od Komenského pedagogického odkazu odlišuje, je to současné rozvolňování požadavků na výsledky. To by se Komenskému nejspíše nelíbilo.

Každopádně Informatorium stojí za přečtení každému, kdo stojí o práci učitele a chce ji dělat správně. Rovněž ale také pro každého rodiče, který vychovává malé děti a nechce nic zanedbat.

Celkové hodnocení: 10 hvězdiček z 10

Obvyklá cena:

Délka čtení: 3 dny

Hynek Fajmon