Článek

BOOKS č. 29 Milton a Rose Friedmanovi, Svoboda volby

28. 2. 2024

BOOKS č. 29 Milton & Rose Friedman, Svoboda volby

Vydala Grada a Liberální institut v roce 2020

Překlad: Pavel a Vladimír Vrecionovi

Kniha manželů Friedmanových Svoboda volby vyšla u nás poprvé v roce 1991 a podruhé v roce 2020. Nedávno jsem druhé vydání objevil v jednom knihkupectví a zakoupil jsem jej, protože to první, které jsem v 90. letech zakoupil a poctivě přečetl mi jeden známý nevrátil ze zápůjčky. Takže mám Friedmany opět doma a po 33 letech jsem si jej opět přečetl. Bylo to skvělé čtení tehdy a je to skvělé čtení i dnes.

Manželé Friedmanovi tuto knihu poprvé vydali v roce 1979. Tehdy byly jejich domovské Spojené státy americké v dlouhé hospodářské krizi, která zdánlivě neměla řešení. 70. léta 20. století byla v USA i v Západní Evropě charakterizována novým fenoménem, kterým byla „stagflace“. Hospodářství stagnovalo a zároveň byla vysoká inflace. To odporovalo postulátům keynesiánské ekonomické teorie. Doba si žádala nová řešení, protože ta dosavadní selhávala.

Připomeňme, že Keynes doporučoval v situaci hospodářské krize zvyšovat veřejné výdaje. To ale již nešlo dělat, jelikož se tím pouze zvyšovala inflace. Do této situace přišel Milton Friedman a jeho souputníci s teorií monetarismu, která se od keynesiánství zásadně lišila. Friedman tvrdil, že klíčová je inflace a že to je „měnový jev“. To znamenalo, že inflace vznikla vinou vlád a centrálních bank. To vyžadovalo změnu politiky.

Dva nobelisté Friedman a Hayek vypracovali alternativní ekonomickou teorii, která dávala šanci na změnu kursu. Zároveň ve stejné době se na scénu dostávají dva politici, kteří jsou ochotni naslouchat novým myšlenkám. Jsou to Margaret Thatcherová, která se stala britskou premiérkou v roce 1979 a Ronald Reagan, který se stal americkým prezidentem v roce 1981. Oba tito politikové se ve své hospodářské politice začali řídit doporučeními Friedmana a Hayeka a 80. léta se stala v USA érou „reaganomiky“ a v Británii érou „thatcherismu“.

Friedman a Hayek bojovali s keynesiánstvím již od 40. let, takže to trvalo přes 30 let než se jejich doporučení začala brát vážně. Oba kladli velký důraz nejen na ekonomické myšlení ale také na jeho popularizaci. Do této kategorie patří i kniha manželů Friedmanových Svoboda volby. Autoři ji vydali zároveň jako knihu a také jako televizní pořad. Cílem bylo zlomit přesvědčení, že „vláda je řešení“. Místo toho propagovali, že „řešení je trh“.

Kniha má celkem celkem 335 stran. Je rozdělena do deseti kapitol: Síla trhu, Tyranie vlády, Anatomie krize, Od kolébky ke hrobu, Stvořeni sobě rovni, Co je špatného na našem školství?, Kdo zachrání zákazníka?, Kdo chrání zaměstnance?, Lék na inflaci a Proud se obrací. Pokud Vám to přijde jako aktuální, tak se nemýlíte. I dnes se opět řeší problém „stagflace“, takže Friedmanovy rady, jak s ní zatočit, jsou rozhodně hodné zřetele. Zvláště když se ukázalo, že jeho doporučení v 80. letech zafungovalo.

Kniha se čte výborně. Je psána živým a výstižným stylem, který je tak charakteristický pro anglosaské psaní. Friedmanovi jednoznačně navazují na Adama Smithe. Jejich pojednání o klíčové roli cen je jasné a výstižné. Úloha cen spočívá v přenosu informací a také v poskytování motivace k lidskému jednání a nakonec i k rozdělování příjmů.

Autoři přesvědčivě ukazují, že společnost má na výběr ze dvou protikladných možností uspořádání hospodářského života. První je systém založený na svobodě jednotlivce a soukromém vlastnictví a na dobrovolné spolupráci a volném obchodu. Toto je kapitalismus. Na druhém pólu je potom centrálně řízené hospodářství, které je založeno na pokynech shora. V tomto systému neexistuje svoboda a tento systém není efektivní. To jsme velmi dobře viděli na fungování komunistických států včetně Československa až do 80. let 20. století. Je smutné, že v posledních letech se politické kyvadlo na Západě opět pohybuje směrem ke kolektivismu. Nyní máme co do činění se zeleným socialismem. Opět zde máme centrální autoritu, která ví lépe než svobodní lidé, co je pro ně dobré. Skončí to zase špatně.

Celkové hodnocení: 10 hvězdiček z 10

Obvyklá cena: 389 Kč

Délka čtení: 10 dní

Hynek Fajmon