Článek

BOOKS č. 25 Tim Marshall, V zajetí geografie

19. 2. 2024

BOOKS č. 25 Tim Marshall, V zajetí geografie: Jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku

Vydalo nakladatelství Rybka Publishers v roce 2018

Překlad: Jan Prokeš

Kniha britského novináře Tima Marshalla tvrdí, že jsme „V zajetí geografie“. To je dozajisté pravda. Přírodní a zeměpisné podmínky omezují lidstvo po celou jeho historii. Existuje celá řada teorií, které geografii uvádí, jako hlavní příčinu toho, proč historie probíhá tak, jak probíhá. Říká se tomu geografický determinismus. Tato teorie potom dala základ pro geopolitiku, což je specifická disciplína, kterou pěstují hlavně vojenští stratégové a čelní politikové velkých mocností. K zakladatelům této disciplíny patří britský geograf Halford Mackinder, který položil základy moderní geopolitiky.

Kniha Tima Marshalla je pokusem vyložit srozumitelnou formou moderní politiku z pohledu geografického determinismu a geopolitiky. Kniha je psána žurnalistickým stylem, takže se čte velmi dobře. Pro každého, kdo sleduje moderní politiku v posledních 30 letech to bude celkem snadné čtení.

Marshallova kniha má i s poznámkovým aparátem 300 stránek. Kniha je rozdělena do 10 kapitol, které se věnují klíčovým státům a regionům. Jsou to: Rusko, Čína, Spojené státy, Západní Evropa, Afrika, Blízký Východ, Indie a Pákistán, Korea a Japonsko, Latinská Amerika a Arktida. Každá z těchto kapitol má zhruba 30 stran textu, což je esej na jeden večer čtení. Autor postupuje u všech kapitol stejně. Provede čtenáře velmi rychle historií daného státu nebo regionu a potom začne rozebírat geografické daností příslušného území a to, jak se tyto skutečnosti projevovaly v konkrétních konfliktech a jakou hrají roli dnes.

Hned první kapitola knihy je věnována Rusku. To je dobrá volba, protože v okolí Ruska se dnes válčí. Marshall velmi jasně a přehledně vysvětluje, proč tomu tak je z hlediska geopolitiky. Rusko má své historické zkušenosti, které mu říkají, že agrese přichází ze Západu. Geografické poměry jsou ale pro Rusko nepříznivé, protože od Paříže až do Moskvy se táhne severoevropská nížina, která agresorům vytváří bezproblémovou cestu směrem na východ. Rusko nemá v tomto směru žádnou přirozenou hranici tvořenou řekami nebo pohořími.

Z hlediska vojenského je taková situace velmi nepříjemná, protože takové území není jednoduše hájitelné. Proto se také Napoleonovi i Hitlerovi podařilo velmi rychle dostat až k Moskvě. Tato skutečnost je pro ruské uvažování zásadní. V zájmu své bezpečnosti hodlá hájit svou západní hranici a to znamená mimo jiné také snahu vytvářet si zde „nárazníkové pásmo“ ze států, které jsou přímými sousedy. V přímém rozporu s těmito ruskými zájmy proto byla a je snaha Ukrajiny zvolit si svou budoucnost v EU a NATO. Autor to říká takto natvrdo. Rusko se dnes již nejméně 20 let řídí svým vlastním zájmem a vlastním pochopením geopolitiky. Toto uvažování jej přivedlo až k válce proti Ukrajině.

Nám v Evropě a na Západě se to nemusí líbit, protože my chápeme politiku po zkušenostech 1. a 2. světové války jinak. Evropské státy se rozhodly překonat své spory a přestat válčit, i když ani to se někdy nedaří viz Jugoslávie v 90. letech. V zásadě se ale evropské státy snaží své spory řešit právními a mírovými prostředky. Mocenské a geopolitické ohledy jsou v Evropě a na Západě potlačeny. Na liniích střetu s nezápadním světem se ale Evropa i Západ setkává s drsnou geopolitikou a machiavelismem. Nemůže to skončit jinak než konfliktem nebo příměřím, které ale bude nevyhnutelně znamenat znovuvyzbrojení evropských států. Rusko ničemu jinému než síle nerozumí.

Knihu lze rozhodně doporučit všem novinářům a lidem, kteří se věnují mezinárodní politice. Otevře Vám nové pohledy a obzory. Například se dozvíte, co je to GIUK. Tím můžete oslnit leckterou ženu na rendez-vous.

Celkové hodnocení: 7 hvězdiček z 10

Délka čtení: 1-2 týdny

Obvyklá cena: 390