Článek

BOOK č. 3 Roger Scruton, Kacířova zpověď

5. 1. 2024

BOOK č. 3 Roger Scruton: Kacířova zpověď!

Nakladatelství LEDA, 2022

Překlad: Alexander Tomský

Předmluva: Douglas Murray

Kniha britského konzervativního myslitele Rogera Scrutona byla napsána anglicky v roce 2016 a vyšla česky již v roce 2022. Jedná se o poslední knihu tohoto autora, který je u nás dobře známý. Roger Scruton zemřel v lednu 2020. Ještě koncem roku 2019 stihnul naposledy navštívit Českou republiku, kde mu jeho přátelé na Žofíně udělali krásnou akci na rozloučenou. Bylo to dojemné, protože Scruton měl Česko a nás Čechy opravdu velmi rád. Svědčí o tom jeho časté návštěvy v Praze a Brně od 80. let 20. století a také celá řada jeho knih přeložených do češtiny. Zkrátka Scruton zde měl a stále má své pozorné čtenáře. Jsem jedním z nich.

Kniha Kacířova zpověď má necelých 200 stran. Jedná se o soubor esejů, které autor napsal v letech 2005 až 2015. Tyto eseje jsou samostatné uzavřené kapitoly, které se věnují podstatným otázkám, které autora zajímaly. Jsou to otázky, které jsou velmi aktuální, jako například: Jak správně vládnout?, Proč potřebujeme národní stát?, Jak chránit přírodu?, Jak solidně stavět? nebo Jak bránit Západ? Na všechny tyto otázky a i na některé další podává autor svou autentickou odpověď.

Scruton je často ostrý jako břitva. Například když píše o dnešní EU toto: „Nad evropskými státy panuje vrchnost, která se za zavřenými dveřmi evropských institucí zbavila své politické odpovědnosti a bez ohledu na přání občanů chrlí nepřetržitý proud zákonů a nařízení, plete se do běžných záležitostí života od určování pracovních hodin nebo hygienických předpisů až po absurdní práva absurdních pohlavních menšin. Režim politické korektnosti natolik ovládl Evropu, že už ztěžuje každá pokus o život podle tradičních zásad neslučitelných s novou státní ideologií.“ (s. 48) Zní to velmi kriticky, ale žel je to naprostá pravda.

Kniha se dá se označit za jakýsi testament autora, který krátce před jejím vydáním zemřel. To, že nazval svou knihu Kacířova zpověď odpovídá jeho celoživotnímu postavení outsidera mimo hlavní proud. Byl tedy „kacířem“, protože se vytrvale odmítal smířit se západní levicovým akademickým a pokrokářským mainstreamem. Tuto pozici však zvládl bravurně díky své pracovitosti a intelektuálnímu rozhledu.

Šíře Scrutonova záběru je obrovská od filosofie, historie a politiky až k estetice. A právě v té je jeho význam nedocenitelný. Jeho snaha o to, aby západní města nebyla zničena modernistickou uniformní architekturou je velmi inspirativní. Neustále poukazuje na potřebu krásy a skutečné estetiky našeho životního prostoru. V tomto směru je velmi inspirativní, protože podobné pocity z moderní architektury sdílí mnoho lidí.

Knihu lze doporučit ke čtení studentům, kteří se teprve rozhlíží po světa, ale také lidem starším a zkušenějším. Je vhodná pro každého, kdo se chce společně s „kacířem“ zamyslet nad klíčovými otázkami dnešní doby.

Obvyklá cena:260 Kč

Délka čtení: 1 týden

Celkové hodnocení: 8 hvězdiček z 10